Опште информације - 2017 - Хрватска

Годишње и месечне аукције у 2017. години, на граници Србија – Хрватска организује HOPS (хрватски оператор преносног система)

 

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2017. – Хрватска

Правила за годишње и месечне аукције за расподелу прекограничних капацитета између Хрватске и Србије за 2017. годину између регулационих области Хрватског оператoра пријеносног сустава д.о.о. и ЕМС АД Београд

 

Дневне аукције и унутардневну доделу организује ЕМС.

Опште информације о дневним аукцијама у 2017. – Хрватска

Правила за дневне аукције за доделу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Хрватског оператора пријеносног сустава д.о.о. („ХОПС“)

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Регистрациони образац за учешће у дневним аукцијама на српско-хрватској граници

“1:1” – Номинације


Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак регистрованих учесника на дневним аукцијама на граници Србија-Хрватска за 2017.годину
 

Опште информације о унутардневним алокацијама у 2017. - Хрватска

Правила за расподелу интерконективних унутардневних капацитета на граници регулационих области Хрватског оператора пријеносног сустава (ХОПС) и ЕМС АД Београд за 2017. годину

Регистрациони формулар за учешће у поступку расподеле унутардневног капацитета на српско-хрватској граници

Списак регистрованих учесника на унутар-дневним алокационим процесима на граници Србија-Хрватска за 2017. годину

 

ДАМАС Корисничко упутство