Информационо-комуникационе технологије

У ИКТ области обављају се активности из домена ИТ и телекомуникација у циљу пружања подршке пословним процесима у ЈП ЕМС. Ове активности обухватају развој, имплементацију и одржавање пословних информационих система и техничког система управљања, администрирање и одржавање ИТ инфраструктуре, ИТ сервисну подршку и обезбеђење функција телекомуникационог система за потребе експлоатације и управљања преносним системом као и за потребе ИТ система.