Квалитет

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд од 2013. године успешно примењује  и стално унапређује интегрисани систем менаџмента квалитетом, заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедношћу на раду. Систем  показује конзистентну усаглашеност са захтевима референтних стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007 што потврђују сертификати које успешно и у континуитету одржавамо кроз редовне провере од стране акредитованог сертификационог тела.


SRPS ISО 9001

SRPS ISО 9001 ENG

SRPS ISО 14001

SRPS ISО 14001 ENG

SRPS ОHSАS 18001

SRPS ОHSАS 18001 ENGКао израз посвећености сталном унапређењу квалитета пословних процеса и активности који су у функцији општег интереса, и њиховом спровођењу на одржив и друштвено одговоран начин, пословодство ЕМС АД Београд је донело Политику квалитета, заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду. Ова политика обезбеђује оквир за доношење циљева и обављање свакодневних активности у ЕМС АД Београд.


Политика ИМС