Опште информације - 2017 - Бугарска

Годишње и месечне аукције у 2017. години, на граници Србија – Бугарска организује ESO EAD (бугарски оператор преносног система)

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2017. – Бугарска link

Аукциона правила за годишње и месечне аукције за доделу преносних капацитета на интерконекцији између регулационих области Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО) И ЕМС АД Београд 

 

Дневне аукције организује ЕМС.

Опште информације о дневним аукцијама у 2017. – Бугарска

Правила за дневне аукције за доделу преносних капацитета на граници регулационих области ЕМС АД Београд и Електроенергиен системен оператор ЕАД („ЕСО“) за 2017. годину

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила 

Регистрациони образац за учешће у дневним аукцијама на српско-бугарској граници

“1:1” – Номинације

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак регистрованих учесника на дневним аукцијама на граници Србија-Бугарска за 2017. годину

 
ДАМАС Корисничко упутство