Опште информације - 2017 - Румунија

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2017. – Румунија

Правила за годишње и месечне алокације за доделу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и TRANSELECTRICA за 2017. годину
 

 

Опште информације о дневним аукцијама у 2017. – Румунија

Правила за дневне аукције за доделу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд  (“ЕМС”) и TRANSELECTRICA („TRANSELECTRICA“)

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила 

Регистрациони формулар (на енглеском језику)

“1:1” – Номинације (на енглеском језику)

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата (на енглеском језику)

Списак учесника који могу да учествују у аукцијама на граници Србија-Румунија, за 2017. годину

 

Опште информације о унутардневним алокацијама у 2017. – Румунија

Правила за расподелу унутардневних преносних капацитета на граници између зона ЕМС АД Београд  (“ЕМС”) и TRANSELECTRICA („TRANSELECTRICA“). за 2017. годину

 
ДАМАС Корисничко упутство