Опште информације - 2017 - Мађарска

 

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2017. – Мађарска link

Правила за расподелу дугорочних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и MAVIR ZRt. за 2017. годину

Опште информације о дневним аукцијама у 2017. – Мађарска

Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и MAVIR ZRt. („MAVIR“)

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила 

Правила за номинацију физичких права преноса између зона трговања ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и MAVIR ZRt. („MAVIR“)

Регистрациони формулар

“1:1” – Регистрација

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Списак регистрованих учесника на дневним аукцијама на граници Србија-Мађарскa, за 2017. годину

 

Опште информације о унутардневним алокацијама у 2017. – Мађарска

Правила за расподелу унутардневног дугорочних преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и MAVIR ZRt. за 2017. годину

Регистрациони формулар за унутардневне алокације за 2017. годину

Списак регистрованих учесника на унутар-дневним алокационим процесима на граници Србија-Мађарска, за 2017. годину

ДАМАС Корисничко упутство 

ДАМАС Корисничко упутство за Учеснике у унутардневним алокацијама