Опште информације - 2017. – Босна и Херцеговина

Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2017. – Босна и Херцеговина

Правила за годишње и месечне аукције за доделу преносних капацитета на граници регулационих области ЈП Електромрежа Србије и НОС БиХ за 2017. годину

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на правила

Регистрациони формулар (ћирилица*)

Регистрациони формулар (латиница*)

* Приликом попуњавања регистрационог формулара се може користити ћирилично или латинично писмо

“1:1” – Регистрација

Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата

Календар месечних алокација за 2017 граница Босна и Херцеговина-Србија

Списак учесника који могу да учествују у аукцијама на граници Босна и Херцеговина-Србија, за 2017. годину
 
Опште информације о дневним аукцијама у 2017. – Босна и Херцеговина

Правила за дневне аукције за доделу преносних капацитета на граници регулационих ообласти ЈП Електромрежа Србије и НОС БиХ за 2017. годину
 
Опште информације о унутардневним алокацијама у 2017. – Босна и Херцеговина

Правила за унутардневну доделу капацитета на граници регулационих ообласти ЈП Електромрежа Србије и НОС БиХ за 2017. годину
 
 
ДАМАС Корисничко упутство