Тржишне информације

Цена балансне енергије

Просечна цена ангажоване балансне енергије навише, која се користи приликом одређивања вредности ризика за случај неизвршења обавеза плаћања балансно одговорних страна (према поглављу 3.8. Правила о раду тржишта електричне енергије) и приликом финансијског обрачуна неизбалансираности дневног плана рада (према члану 6.5.5. Правила о раду тржишта електричне енергије), за 2021. годину износи 55,675 EUR/MWh, а за 2022. годину 97.447 EUR/MWh


Просечна цена ангажоване балансне енергије навише за календарску годину Г представља пондерисану цену ангажоване балансне енергије навише у периоду од 1. октобра Г-2 до 30. септембра Г-1.

Резервно снабдевање
 
Право на резервно снабдевање има крајњи купац електричне енергије који нема право на гарантовано снабдевање, у складу са одредбама Закона о енергетици, у случају:

1) стечаја или ликвидације снабдевача који га је до тада снабдевао;
2) престанка или одузимања лиценце снабдевачу који га је до тада снабдевао;
3) да није нашао новог снабдевача након престанка уговора о снабдевању са претходним, осим ако је престанак уговора последица неизвршавања обавеза плаћања купца;
4) да није нашао новог снабдевача након престанка уговора о снабдевању са претходним, а припада категорији купаца којима се не може обуставити испорука електричне енергије у случају неизвршавања обавеза, у складу са Законом о енергетици.
 
Снабдевач који ће обављати резервно снабдевање и цена резервног снабдевања одређују се решењем Владе Републике Србије.
 Процедуре које се примењују на набавке за које се не примењује ЗЈН
 

 

Каландар обрачуна и плаћања
 
Календар обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије у 2017. години 

Календар обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије у 2018. години

Календар обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије у 2019. години 

Календар обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије у 2020. години

Календар обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије у 2021. години

Календар обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије у 2022. години


Контакти

Балансни механизам, балансна одговорност и промена снабдевача:

е - адреса: balansna.odgovornost@ems.rs

Марко Зарић  
marko.zaric@ems.rs 
+381 11 3957 016

Милена Милутиновић 
milena.milutinovic@ems.rs
+ 381 11 3957 211
 
Расподела капацитета:

е - адреса: alokacija@ems.rs

Ирена Савковић
irena.savkovic@ems.rs
+381 11 3957 067


Јована Драшковић
jovana.draskovic@ems.rs
+ 381 11 3091 116

 
Регистрација учесника и издавање рачуна:

Јелена Пејовић    
jelena.pejovic@ems.rs


Јасмин Личина
jasmin.licina@ems.rs


+381 11 3957 112
 
Током Ковид пандемије рад викендима се одвија од куће.

Стога нас за информације у вези са алокацијом прекограничног преносног капацитета можете контактирати према списку са линка


 

Навигација