Архива алокационих процедура за 2015. годину – 50

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2015. годину

Годишње алокације за 2015.

Година Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет
2015. ATC Резултати Учесници


Месечне алокације за 2015.
Месец Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет
Јануар ATC Резултати Учесници
Фебруар ATC Резултати Учесници
Март ATC Резултати Учесници
Април ATC Резултати Учесници
Мај ATC Резултати Учесници
Јун ATC Резултати Учесници
Јул ATC Резултати Учесници
Август ATC Резултати Учесници
Септембар ATC Резултати Учесници
Октобар ATC Резултати Учесници
Новембар ATC Резултати Учесници
Децембар ATC Резултати Учесници


Седмичне алокације за 2015.
Седмица Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет
36. седмица – Септембар 2015. ATC Резултати Учесници
49. седмица – Новембар 2015. ATC Резултати Учесници
49. седмица – Децембар 2015. ATC Резултати Учесници
50. седмица – Децембар 2015. ATC Резултати Учесници
51. седмица – Децембар 2015. ATC Резултати Учесници
52. седмица – Децембар 2015. ATC Резултати Учесници
53. седмица – Децембар 2015. ATC Резултати Учесници

Навигација