Архива седмичних алокационих процедура за 2009. годину

Седмичне алокације
Месец Седмица Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре
Фебруар 6 ATC Резултати
7 ATC Резултати
8 ATC Резултати
9 ATC Резултати
Март 10 ATC Резултати
11 ATC Резултати
12 ATC Резултати
13 ATC Резултати
Април 14 ATC Резултати
15 ATC Резултати
16 ATC Резултати
17 ATC Резултати
18 ATC Резултати
Мај 19 ATC Резултати
20 ATC Резултати
21 ATC Резултати
22 ATC Резултати

 

Навигација