Унутардневни капацитет за доделу 50% капацитета - Објава аукција

ЈП ЕМС прорачунава Унутардневни ATC на сваком смеру и за сваки сат по свакој граници који може да се користи за расподелу унутардневног капацитета. Вредности Унутардневног ATC за дан D објављују се на веб сајту ЈП ЕМС најкасније у 18:00h (CET) у дану D-1.
 2014.

Сатне вредности унутардневног расположивог прекограничног преносног капацитета су доступне у Damas систему.

Навигација