Резултати седмичних аукција за доделу 50% капацитета

ЈП Електромрежа Србије  објављује резултате седмичних  аукција  за сваку границу и смер у дану спровођења аукција. Подаци који се објављују су:

  • Укупни понуђени капацитет
  • Укупни захтевани капацитет
  • Aукциона цена
  • Број учесника који су учествовали у аукцији
  • Број учесника на аукцији који су добили обећани капацитет
  • Број достављених понуда током аукције

 

Резултати Седмичних алокационих процедура у 2015. години
Седмица Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет
36. седмица – Септембар 2015. Резултати Учесници
49. седмица – Новембар 2015. Резултати Учесници
49. седмица – Децембар 2015. Резултати Учесници
50. седмица – Децембар 2015. Резултати Учесници
51. седмица – Децембар 2015. Резултати Учесници
52. седмица – Децембар 2015. Резултати Учесници
53. седмица – Децембар 2015. Резултати Учесници

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2015. годину

Навигација