Објава седмичних аукција за доделу 50% капацитета

ЈП Електромрежа Србије организује и врши  аукције седмичних  расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS, у складу са календаром седмичних аукција и према табели расположивих прекограничних преносних капацитета.

Календар седмичних алокационих процедура за месец ДЕЦЕМБАР у 2015. години

 

Расположиви прекогранични преносни капацитет ( ATC ) на границама регулационе области Републике Србије за: 53. СЕДМИЦУ, ДЕЦЕМБАР 2015. год.

Расположиви прекогранични преносни капацитет ( ATC ) на границама регулационе области Републике Србије за: 52. СЕДМИЦУ, ДЕЦЕМБАР 2015. год.

Расположиви прекогранични преносни капацитет ( ATC ) на границама регулационе области Републике Србије за: 51. СЕДМИЦУ, ДЕЦЕМБАР 2015. год.

Расположиви прекогранични преносни капацитет ( ATC ) на границама регулационе области Републике Србије за: 50. СЕДМИЦУ, ДЕЦЕМБАР 2015. год.

Расположиви прекогранични преносни капацитет ( ATC ) на границама регулационе области Републике Србије за: 49. СЕДМИЦУ, ДЕЦЕМБАР 2015. год.

Календар седмичних алокационих процедура за месец НОВЕМБАР у 2015. години

Расположиви прекогранични преносни капацитет ( ATC ) на границама регулационе области Републике Србије за: 49. СЕДМИЦУ, НОВЕМБАР 2015. год.

Календар седмичних алокационих процедура за месец СЕПТЕМБАР у 2015. години

Расположиви прекогранични преносни капацитет ( ATC ) на границама регулационе области Републике Србије за: 36. СЕДМИЦУ, СЕПТЕМБАР 2015. год.

Навигација