Резултати месечних аукција за доделу 50% капацитета

АД Електромрежа Србије  објављује резултате месечних аукција  за сваку границу и смер у дану спровођења аукција. Подаци који се објављују су:

  • Укупни понуђени капацитет
  • Укупни захтевани капацитет
  • Aукциона цена
  • Број учесника који су учествовали у аукцији
  • Број учесника на аукцији који су добили обећани капацитет
  • Број достављених понуда током аукције

 

Резултати алокационих процедура за Јануар 2017.
Резултати алокационих процедура за Фебруар 2017.
Резултати алокационих процедура за Март 2017.
Резултати алокационих процедура за Aприл 2017.
Резултати алокационих процедура за Мај 2017.

Резултати алокационих процедура за Јун 2017.
Резултати алокационих процедура за Јул 2017.
Резултати алокационих процедура за Август 2017.
Резултати алокационих процедура за Септембар 2017.
Резултати алокационих процедура за Октобар 2017.
Резултати алокационих процедура за Новембар 2017.
Резултати алокационих процедура за Децембар 2017.

Резултати алокационих процедура за Јануар 2018.
Резултати алокационих процедура за Фебруар 2018.
Резултати алокационих процедура за Март 2018.
 

Учесници који су стекли право на капацитет за Март 2018


Табеле са достављеним аукционим понудама за 2018. годину

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2017. годину

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2016. годину

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2015. годину
 Навигација