Објава месечних аукција за доделу 50% капацитета

Електромрежа Србије АД Београд организује и врши  аукције месечних  расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS, у складу са календаром месечних аукција и према табели расположивих прекограничних преносних капацитета.

Расположиви прекогранични преносни капацитет (ATC) на границама регулационе области Републике Србије за ДЕЦЕМБАР 2017.

Календар месeчних алокационих процедура за 2017. годину

Календар месeчних алокационих процедура за 2018. годинуНавигација