Објава месечних аукција за доделу 50% капацитета

Електромрежа Србије АД Београд организује и врши  аукције месечних  расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS, у складу са календаром месечних аукција и према табели расположивих прекограничних преносних капацитета.

Расположиви прекогранични преносни капацитет (ATC) на границама регулационе области Републике Србије за МАРТ 2018      

Расположиви прекогранични преносни капацитет (ATC) на границама регулационе области Републике Србије за ФЕБРУАР 2018           

Расположиви прекогранични преносни капацитет (ATC) на границама регулационе области Републике Србије за ЈАНУАР 2018

Расположиви прекогранични преносни капацитет (ATC) на границама регулационе области Републике Србије за  ДЕЦЕМБАР 2017

Календар месeчних алокационих процедура за 2017. годину

Календар месeчних алокационих процедура за 2018. годинуНавигација