Резултати годишњих аукција за доделу 50% капацитета

АД Електромрежа Србије Београд објављује резултате годишње аукције  за сваку границу и смер у дану спровођења аукција. Подаци који се објављују су:
  • Укупни понуђени капацитет
  • Укупни захтевани капацитет
  • Aукциона цена
  • Број учесника који су учествовали у аукцији
  • Број учесника на аукцији који су добили обећани капацитет
  • Број достављених понуда током аукције

 

Резултати годишње аукције права на коришћење прекограничних преносних капацитета за доделу 50% капацитета за 2018. годину

                Резултати годишње аукције права на коришћење прекограничних преносних капацитета за доделу 50% капацитета за 2017. годинуНавигација