Резултати годишњих аукција за доделу 50% капацитета

ЈП Електромрежа Србије  објављује резултате годишње аукције  за сваку границу и смер у дану спровођења аукција. Подаци који се објављују су:

  • Укупни понуђени капацитет
  • Укупни захтевани капацитет
  • Aукциона цена
  • Број учесника који су учествовали у аукцији
  • Број учесника на аукцији који су добили обећани капацитет
  • Број достављених понуда током аукције

 

Резултати годишње аукције права на коришћење прекограничних преносних капацитета за доделу 50% капацитета за 2017. годину

Учесници који су стекли право на капацитет за 2017. годину

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2017. годину

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2016. годину

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2015. годину
 Навигација