Објава годишњих аукција за доделу 50% капацитета

Електромрежа Србије АД Београд организује и врши  аукције годишњих  расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS, у складу са календаром годишњих аукција и према табели расположивих прекограничних преносних капацитета.

Расположиви прекогранични преносни капацитет (ATC) на границама регулационе области Републике Србије за ГОДИШЊУ АУКЦИЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Календар годишње алокационе процедуре за 2017. годину

Календар годишње алокационе процедуре за 2018. годину

Навигација