Годишње аукције за доделу 50% капацитета

ЈП Електромрежа Србије организује и врши  аукције годишњих  расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS, у складу са календаром годишњих аукција и према табели расположивих прекограничних преносних капацитета.

Објава аукција

Резултати аукција

Навигација