Опште информације 50% капацитета

ЕМС као оператор преносног система и тржишта електричне енергије у Србији је одговоран за организовање годишњих, месечних и седмичних аукција за 50% укупног расположивог прекограничног преносног капацитета, осим на Српско-Мађарској граници на којој ће се почев од 2011.године организовати заједничке аукције. Оператор суседног преносног система организује аукције за 50% расположивог капацитета.

Опште информације о алокационим процедурама у 2014

Навигација