Резултати месечних аукција Босна и Херцеговина


Резултати месечних аукција за Јануар 2017 на граници Србија - Босна и Херцеговина 

Резултати месечних аукција за Фебруар 2017 на граници Србија - Босна и Херцеговина 

Резултати месечних аукција за Март 2017 на граници Србија - Босна и Херцеговина 

Резултати месечних аукција за Aприл 2017 на граници Србија - Босна и Херцеговина 

Резултати месечних аукција за Мај 2017 на граници Србија - Босна и Херцеговина 

Резултати месечних аукција за Јун 2017 на граници Србија - Босна и Херцеговина

Резултати месечних аукција за Јул 2017 на граници Србија - Босна и Херцеговина

Резултати месечних аукција за Aвгуст 2017 на граници Србија - Босна и Херцеговина

Резултати месечних аукција за Септембар 2017 на граници Србија - Босна и Херцеговина

Резултати месечних аукција за Октобар 2017 на граници Србија - Босна и Херцеговина

Резултати месечних аукција за Новембар 2017 на граници Србија - Босна и Херцеговина

Резултати месечних аукција за Децембар 2017 на граници Србија - Босна и Херцеговина

 

Учесници који су стекли право на капацитет за Децембар 2017


Табеле са достављеним аукционим понудама за 2017. годину

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2016. годину

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2015. годину