Објава месечних аукција Босна и Херцеговина

Електромрежа Србије АД Београд организује и врши заједничке аукције месечних  расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS, у складу са календаром месечних аукција и према табели расположивих прекограничних преносних капацитета.

        Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на граници Босна и Херцеговина-Србија за МАРТ 2018

        Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на граници Босна и Херцеговина-Србија за ФЕБРУАР 2018

        Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на граници Босна и Херцеговина-Србија за ЈАНУАР 2018
         
        Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на граници Босна и Херцеговина-Србија за ДЕЦЕМБАР 2017

Календар месечних алокација за 2017 граница Босна и Херцеговина-Србија

Календар месечних алокација за 2018. годину граница Босна и Херцеговина-Србија