Објава месечних аукција Босна и Херцеговина

Електромрежа Србије АД Београд организује и врши заједничке аукције месечних  расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS, у складу са календаром месечних аукција и према табели расположивих прекограничних преносних капацитета.

 

Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на граници Босна и Херцеговина-Србија за ДЕЦЕМБАР 2017.

Календар месечних алокација за 2017 граница Босна и Херцеговина-Србија

Календар месечних алокација за 2018. годину граница Босна и Херцеговина-Србија