Месечне аукције – Босна и Херцеговина

ЈП Електромрежа Србије организује и врши заједничке аукције месечних расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS.