Објава годишњих аукција – Босна и Херцеговина

Електромрежа Србије АД Београд организује и врши заједничке аукције годишњих расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS, у складу са календаром годишњих аукција и према табели расположивих прекограничних преносних капацитета.

 

Расположиви прекогранични преносни капацитет (ATC) за ЗАЈЕДНИЧКУ ГОДИШЊУ АУКЦИЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ на граници СРБИЈА-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Календар годишње алокациoне процедуре за 2017. годину граница Босна и Херцеговина-Србија

Календар годишње алокациoне процедуре за 2018. годину граница Босна и Херцеговина-Србија