Годишње аукције – Босна и Херцеговина

ЈП Електромрежа Србије организује и врши заједничке аукције годишњих расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS.