Унутар дневни капацитет Хрватска

Унутардневну расподелу на овој граници врши ЈП ЕМС. Расподела интерконективних унутардневних капацитета је прописана билатералним уговорима између ЈП ЕМС и ХОПС.

Правила за унутардневну доделу капацитета за 2014. годину налажу начин расподеле и коришћења Унутардневног ATC у оба смера на овој граници.

Расподела и коришћење Унутардневног ATC није комерцијално мотивисана активност, већ је њен циљ да обезбеди транспарентне методе управљања загушењем.