Резултати месечних аукција Хрватска

Месечне аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Хрватска организује HOPS (хрватски оператор преносног система).

Резултати месечних аукција   линк према порталу HOPS >>>