Објава годишњих аукција Хрватска

Годишње аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Хрватска организује HOPS (хрватски оператор преносног система).

Расположиви прекогранични преносни капацитет (ATC)   линк према порталу HOPS >>>