Опште информације – Хрватска

Од 2014. године на граници Србија-Хрватска се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета. Годишње и месечне аукције организује HOPS (хрватски оператор преносног система), а дневне и унутардневне аукције организује ЕМС.