Резултати месечних аукција Бугарска

Месечне аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Бугарска организује ESO EAD (бугарски оператор преносног система).

Резултати месечних аукција   линк према сајту ESO EAD >>>