Архива алокационих процедура из 2013. године - Румунија

Резултати дневних аукција – јануар 2013.
Датум смер Румунија – Србија смер Србија – Румунија
14.
15. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
16. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
17. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
18. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
19. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
20. аукције су отказане аукције су отказане
21. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
22. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
23. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
24. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
25. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
26. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
27. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
28. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
29. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
30. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
31. резултати дневних аукција резултати дневних аукција

 

Резултати дневних аукција – фебруар 2013.
Датум смер Румунија – Србија смер Србија – Румунија
01. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
02. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
03. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
04. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
05. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
06. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
07. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
08. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
09. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
10. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
11. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
12. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
13. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
14. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
15. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
16. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
17. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
18. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
19. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
20. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
21. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
22. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
23. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
24. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
25. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
26. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
27. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
28. резултати дневних аукција резултати дневних аукција

 

Резултати дневних аукција – март 2013.
Датум смер Румунија – Србија смер Србија – Румунија
01. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
02. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
03. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
04. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
05. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
06. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
07. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
08. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
09. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
10. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
11. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
12. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
13. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
14. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
15. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
16. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
17. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
18. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
19. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
20. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
21. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
22. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
23. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
24. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
25. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
26. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
27. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
28. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
29. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
30. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
31. резултати дневних аукција резултати дневних аукција

 

Резултати дневних аукција – април 2013.
Датум смер Румунија – Србија смер Србија – Румунија
01. аукције су отказане аукције су отказане
02. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
03. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
04. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
05. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
06. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
07. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
08. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
09. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
10. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
11. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
12. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
13. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
14. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
15. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
16. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
17. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
18. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
19. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
20. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
21. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
22. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
23. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
24. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
25. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
26. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
27. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
28. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
29. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
30. резултати дневних аукција резултати дневних аукција

 

Резултати дневних аукција – мај 2013.
Датум смер Румунија – Србија смер Србија – Румунија
01. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
02. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
03. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
04. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
05. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
06. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
07. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
08. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
09. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
10. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
11. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
12. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
13. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
14. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
15. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
16. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
17. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
18. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
19. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
20. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
21. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
22. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
23. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
24. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
25. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
26. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
27. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
28. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
29. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
30. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
31. резултати дневних аукција резултати дневних аукција

 

Резултати дневних аукција – јун 2013.
Датум смер Румунија – Србија смер Србија – Румунија
01. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
02. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
03. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
04. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
05. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
06. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
07. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
08. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
09. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
10. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
11. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
12. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
13. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
14. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
15. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
16. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
17. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
18. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
19. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
20. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
21. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
22. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
23. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
24. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
25. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
26. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
27. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
28. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
29. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
30. резултати дневних аукција резултати дневних аукција

 

Резултати дневних аукција – јул 2013.
Датум смер Румунија – Србија смер Србија – Румунија
01. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
02. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
03. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
04. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
05. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
06. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
07. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
08. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
09. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
10. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
11. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
12. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
13. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
14. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
15. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
16. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
17. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
18. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
19. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
20. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
21. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
22. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
23. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
24. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
25. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
26. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
27. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
28. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
29. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
30. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
31. резултати дневних аукција резултати дневних аукција

 

Резултати дневних аукција – август 2013.
Датум смер Румунија – Србија смер Србија – Румунија
01. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
02. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
03. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
04. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
05. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
06. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
07. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
08. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
09. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
10. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
11. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
12. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
13. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
14. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
15. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
16. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
17. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
18. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
19. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
20. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
21. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
22. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
23. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
24. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
25. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
26.
27.
28.
29. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
30. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
31. резултати дневних аукција резултати дневних аукција

 

Резултати дневних аукција – септембар 2013.
Датум смер Румунија – Србија смер Србија – Румунија
01. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
02. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
03. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
04. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
05. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
06. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
07. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
08. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
09. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
10. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
11. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
12. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
13. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
14. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
15. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
16. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
17. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
18. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
19. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
20. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
21. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
22. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
23. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
24. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
25. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
26. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
27. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
28. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
29. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
30. резултати дневних аукција резултати дневних аукција

 

Резултати дневних аукција – октобар 2013.
Датум смер Румунија – Србија смер Србија – Румунија
01. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
02. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
03. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
04. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
05. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
06. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
07. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
08. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
09. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
10. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
11. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
12. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
13. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
14. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
15. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
16. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
17. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
18. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
19. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
20. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
21. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
22. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
23. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
24. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
25. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
26. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
27. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
28. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
29. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
30. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
31. резултати дневних аукција резултати дневних аукција

 

Резултати дневних аукција – новембар 2013.
Датум смер Румунија – Србија смер Србија – Румунија
01. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
02. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
03. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
04. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
05. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
06. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
07. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
08. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
09. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
10. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
11. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
12. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
13. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
14. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
15. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
16. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
17. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
18. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
19. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
20. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
21. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
22. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
23. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
24. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
25. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
26. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
27. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
28. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
29. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
30. резултати дневних аукција резултати дневних аукција

 

Резултати дневних аукција – децембар 2013.
Датум смер Румунија – Србија смер Србија – Румунија
01. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
02. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
03. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
04. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
05. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
06. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
07. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
08. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
09. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
10. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
11. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
12. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
13. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
14. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
15. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
16. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
17. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
18. аукције отказане
због техничких проблема
аукције отказане
због техничких проблема
19. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
20. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
21. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
22. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
23. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
24. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
25. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
26. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
27. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
28. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
29. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
30. резултати дневних аукција резултати дневних аукција
31. резултати дневних аукција резултати дневних аукција