Резултати месечних аукција Румунија

Месечне аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Румунија организује ЕМС.

 

Резултати месечних аукција Децембар 2016.

Учесници који су стекли право на капацитет за Децембар 2016.


Табеле са достављеним аукционим понудама за 2016. годину

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2015. годину