Објава месечних аукција Румунија

Месечне аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Румунија организује Transelectrica (румунски оператор преносног система).


Расположиви прекогранични преносни капацитет (ATC) линк према порталу TRANSELECTRICA >>>

 

Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) на граници Румунија-Србија за ДЕЦЕМБАР 2016.

Календар месечних алокација за 2016 граница Румунија-Србија