Објава годишњих аукција Румунија

Годишње аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Румунија организује Transelectrica (румунски оператор преносног система).

Расположиви прекогранични преносни капацитет (ATC)   линк према порталу TRANSELECTRICA >>>

 

 

 

Расположиви прекогранични преносни капацитет (ATC) за ЗАЈЕДНИЧКУ ГОДИШЊУ АУКЦИЈУ ЗА 2016. ГОДИНУ на граници СРБИЈА-РУМУНИЈА

Календар годишњих алокација за 2016 граница Румунија-Србија