Заједничке аукције – Мађарска архива месечних алокационих процедура за 2014. годину

Месечне алокације за 2014
Месец Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре
Јануар ATC Резултати
Фебруар ATC Резултати
Март ATC Резултати
Април ATC Резултати
Мај ATC Резултати
Јун ATC Резултати
Јул ATC Резултати
Август ATC Резултати
Септембар ATC Резултати
Октобар ATC Резултати
Новембар ATC Резултати
Децембар ATC Резултати

Навигација