Унутар дневни капацитет објава аукција Мађарска

ЈП ЕМС прорачунава Унутардневни ATC  на сваком смеру и за сваки сат на овој граници.

Вредности Унутардневног ATC за дан D објављују се на  веб сајту ЈП ЕМС најкасније у 18:00h (CET) у дану D-1.2014.
Сатне вредности унутардневног расположивог прекограничног преносног капацитета су доступне у Damas систему.


 

Навигација