Опште информације – Мађарска

Од 2011. године на граници Србија-Мађарска се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета. Годишње и месечне аукције организује ЕМС, дневне аукције организује МАVIR (мађарски оператор преносног система), а унутардневну доделу капцитета ЕМС.


Опште информације о годишњим и месечним аукцијама у 2014 – Мађарска

Навигација