Правила о раду преносног система

Правила о раду преносног система

На основу сагласности Агенције за енергетику Републике Србије од 3.11.2015. године објављене у Службеном гласнику бр. 91/2015 од 6.11.2015. године, објављују се на интернет страници оператора преносног система (ЈП ЕМС) Правила о раду преносног система дана 9.11.2015. године и ступају на снагу 8 дана по објављивању. Наведенa правила можете видети овде:


ПРАВИЛА О РАДУ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА