Управљање - Организација

Управљање у реалном времену се реализује из центара управљања ЈП ЕМС који су установљени нa два нивоа:

  • Сектор за оперативно управљање преносним системом (Национални диспечерски центар – НДЦ), који управља елементима преносне мреже 400 kV и 220 kV, те интерконективним далеководима 110 kV,
  • Сектор за регионално управљање преносним системом преко регионалних диспечерских центара (РДЦ) који управљају преносном мрежом 110 kV и делом дистрибутивне мреже 110 kV.
 

Тренутно постоји 5 регионалних диспечерских центара: РДЦ Београд, РДЦ Бор, РДЦ Ваљево, РДЦ Крушевац и РДЦ Нови Сад.