Тржишне информације


Просечна цена ангажоване балансне енергије навише, која се користи приликом одређивања вредности ризика за случај неизвршења обавеза плаћања Балансно одговорних страна (према поглављу 3.8. Правила о раду тржишта електричне енергије) и приликом финансијског обрачуна неизбалансираности дневног плана рада (према члану 6.5.5. Правила о раду тржишта електричне енергије), за 2018. годину износи 60.164 EUR/MWh.
 
Просечна цена ангажоване балансне енергије навише за календарску годину Г представља пондерисану цену ангажоване балансне енергије навише у периоду од 1. октобра Г-2 до 30. септембра Г-1.        Списак снабдевача електричном енергијом у Републици Србији који су регистровани за учешће на тржишту електричне енергије у 2017. години

 

Календар обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије у 2016. години

Календар обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије у 2017. години

Календар обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије у 2018. години
 

 

 

Excel file за резултате дневних аукција

 

Навигација