Презентације


Презентација за учеснике на тржишту 03.11.2017.


Алокација прекограничних преносних капацитета у 2018. години

Дан унапред Scheduling процес

Унутардневни процес

Гаранције порекла у Републици Србији

Објављивање кључних тржишних податакаПрезентација Увођење новог Scheduling система 17.03.2017.


Нови ММС - Scheduling модул


Презентација за учеснике на тржишту 12.12.2016.

Презентација

 


Презентација за снабдеваче 14.10.2016.

Набавка електричне енергије за надокнаду губитака у преносном систему путем Аукцијске платформеПрезентација трговцима 27.11.2015.

Тржиште и додела капацитета у 2016.

Пријава планова рада у 2016.

Додела унутардневних капацитета у 2016.


SEEPEX - Берза 2016.

Презентација трговцима Новембар 2014.

Правила о раду тржишта електричне енергије – презентација

Додела унутардневних капацитета у ДАМАС систему – презентација

Корисничко упуство за коришћење ДАМАС систем за доделу унутардневних капацитета

Презентација Тржиште електричне енергије 2014

Пријава планова рада у 2014

Презентација правила о раду преносног система, 22.09.2014.

Презентација правила о раду тржишта, 22.09.2014.

Презентација пријаве дневних планова рада, 22.09.2014.

Презентација пријаве дневних планова рада у 2015. години

Транспарентност
 

Општа презентација о додели прекограничних преносних капацитета (подаци из 2016.)

Презентација бидовања на дневним аукцијама (подаци из 2016.)

Презентација бидовања на дневним аукцијама (подаци из 2014.)

Дневни xml бид

Презентација бидовања на дугорочним аукцијама преко xml 

xml бид за дугорочне аукције
 

Навигација