Правила о раду тржишта електричне енергије

Правила о раду тржишта електричне енергије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на  355. седници одржаној 09.12.2016. године донео одлуку којом се даје сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије. Правила ступају на снагу 23.12.2016. године (осам дана од дана објављивања на сајту ЕМС АД).

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на Правила
 


 

„Правила о раду тржишта, израђена у складу са Законом о енергетици и прописима Европске уније, уређују принципе, правила и поступке на велепродајном тржишту у Републици Србији и уговорни оквир којим се ближе регулишу права и обавезе учесника на тржишту.

Тржишним правилима се нарочито уређују правила балансне одговорности, балансног тржишта, као и прорачун одступања и финансијског поравнања балансно одговорних страна.

Доношењем Тржишних правила успостављен је неопходан правни оквир за даљи развој и ефикасно функционисање тржишта електричне енергије на принципу конкуренције и његово уклапање у јединствено европско тржиште.“

 

Правила о раду тржишта електричне енергије – Пречишћен текст на основу верзије 1.0 Правила о раду тржишта електричне енергије од 17.12.2012. и Изменa и допунa Правила о раду тржишта електричне енергије од 24.09.2014. – ступају на снагу 12.11.2014.

Измене и допуне правила о раду тржишта електричне енергије

Правила о раду тржишта електричне енергије – верзија 1.0 од 17.12.2012.

Правила о раду тржишта електричне енергије – презентација

Додела унутардневних капацитета у ДАМАС систему – презентација

Корисничко упуство за коришћење ДАМАС систем за доделу унутардневних капацитета

Презентација Тржиште електричне енергије 2014

Пријава планова рада у 2014

Навигација