Издавање гаранција порекла


Гаранције порекла су електронски документи који имају искључиву функцију пружања доказа крајњем купцу да је дати удео или количина енергије произведена из обновљивих извора. Гаранције порекла садрже информације о атрибутима производње 1 МWh електричне енергије и користите се за објављивање стуктуре утрошене електричне енергије.). Гаранције порекла нуде купцима електричне енергије могућност да изразе захтев за “зеленом“ енергијом и да са своје стране стимулишу производњу енергије која доприноси развоју енергетског система под еколошки прихватљивијим условима.

На основу Закона о енергетици који је усвојен августа 2011, ЕМС АД Београд као оператору преносног система додељена је улога тела за издавање гаранција порекла у Србији и улога оператора регистра гаранција порекла. Усвајање подзаконских аката, који ће ближе одредити начин функционисања система гаранција порекла у Републици Србији, је у завршној фази.