Балансно тржиште електричне енергије

“На балансном тржишту електричне енергије оператор преносног система купује, односно продаје балансну електричну енергију у циљу:

1        одржавања баланса између производње, размене и потрошње електричне енергије у реалном времену;

2        обезбеђењa сигурног рада електроенергетског система;

3        одржавања потребног нивоа резерве за секундарну и терцијарну регулацију

Учешће на балансном тржишту уређује се уговором који оператор преносног система закључује са учесником на тржишту електричне енергије, у складу са правилима о раду тржишта електричне енергије.“

Навигација