Документа


Одлука о ценама нестандардних услуга и сагласност АЕРС

Реализација ГПП за I квартал 2017.

Годишњи технички извештај за 2016. годину

Годишњи програм пословања ЕМС АД 2017.

План јавних набавки за 2017. годину

Извештај о стању ЗЖС у 2016. години
     
Годишњи програм пословања ЈП ЕМС 2016.

Реализација ГПП за III квартал 2016.

Реализација ГПП за II квартал 2016.

Реализација Годишњег плана пословања ЈП ЕМС за 1. квартал 2016.

Извештај независног ревизора о финансијским извештајима ЈП ЕМС

Годишњи технички извештај за 2015. годину

Годишњи технички извештај за 2014. годину

План јавних набавки 2016. (без вредности)

План јавних набавки 2015. (без вредности)

Биографије чланова пословодства и Надзорног одбора ЈП ЕМС

Правилник о систематизацији радних места у ЈП ЕМС део 1.

Правилник о систематизацији радних места у ЈП ЕМС део 2.

Извештај о стању ЗЖС у 2015. години

Годишњи програм пословања 2015. година

Реализација I квартал 2015. година

Реализација II квартал 2015. година

Реализација III квартал 2015. година

Реализација IV квартал 2015. година

Годишњи извештај за 2013. годину

Годишњи технички извештај за 2013. годину

Финансијски извештај ЈП ЕМС за 2013.

Годишњи технички извештај за 2012. годину

Годишњи технички извештај за 2011. годину

Процедура набавки у ЕМС АД

Интерни план за борбу против корупције

Захтев за приступ информацији од јавног значаја