Документа


Одлука о ценама нестандардних услуга и сагласност АЕРС

План јавних набавки за 2018. годину

Реализација ГПП за III квартал 2017.

Реализација ГПП за II квартал 2017.

Реализација ГПП за I квартал 2017.

Годишњи технички извештај за 2016. годину

Годишњи програм пословања ЕМС АД 2017.

План јавних набавки за 2017. годину

Извештај о стању ЗЖС у 2016. години
     
Годишњи програм пословања ЈП ЕМС 2016.

Реализација ГПП за IV квартал 2016.

Реализација ГПП за III квартал 2016.

Реализација ГПП за II квартал 2016.

Реализација Годишњег плана пословања ЈП ЕМС за 1. квартал 2016.

Извештај независног ревизора о финансијским извештајима ЈП ЕМС

Годишњи технички извештај за 2015. годину

Годишњи технички извештај за 2014. годину

План јавних набавки 2016. (без вредности)

План јавних набавки 2015. (без вредности)

Правилник о систематизацији радних места у ЈП ЕМС део 1.

Правилник о систематизацији радних места у ЈП ЕМС део 2.

Извештај о стању ЗЖС у 2015. години

Годишњи програм пословања 2015. година

Реализација I квартал 2015. година

Реализација II квартал 2015. година

Реализација III квартал 2015. година

Реализација IV квартал 2015. година

Процедура набавки у ЕМС АД

Кодекс корпоративног управљања ЕМС АД

Интерни план за борбу против корупције

Захтев за приступ информацији од јавног значаја