Вести

Сопштење за јавност

НИШ – 15. 11. 2022. године - Акционарско друштво Електромрежа Србије обавештава јавност, као што смо то чинили већ неколико месеци уназад, да је по добијању свих потребних дозвола и по завршетку свих јавних расправа, уредно урађеној Студији о процени утицаја на животну средину и Стручној оцени оптерећења животне средине, а на инсистирање Града Ниша, Дистрибуције као и инвеститора у овом граду и грађана који желе да добију електричну енергију, приступило изградњи мешовитог вода у Нишу (МВ 2x110 kV Ниш 2 – Ниш 6) како би пре зиме овај део Србије и Града Ниша имао стабилније и сигурније напајање електричном енергијом. Нажалост, успорени смо у реализацији овог пројекта на терену услед перманентних протеста грађана насеља Брзи Брод у Нишу који се не слажу са изградњом надземног дела вода и онемогућавају реализацију радова на терену.

Извођач радова Енерготехника Јужна Бачка, који тренутно спроводи радове на подземном делу вода, поставио је заштитну ограду у делу подземног вода, деоницама 5 и 1, за шта имамо све потребне дозволе за радове. Планирано је да радови на овим деоницама трају до краја године.

Постављена заштитна ограда на деоници 5 је, ипак, јуче порушена од стране НН лица, а поменути догађај пријављен је полицији.

Радови на деоницама подземног вода у потпуности се изводе у складу са издатим сагласностима свих имаоца јавних овлашћења, међу којима је и ЈКП Медијана. По завршетку радова раскопану површину уредићемо уз надзор стручних служби ЈКП Медијана.

Додаћемо и да је градилишна табла, што је иначе пракса када су у питању линијски инфраструктурни објекти, у шта спада и мешовити вод, постављена на унапред предвиђеном и прецизираном месту, што је у овом случају почетак и крај вода, а постављена је и на деоници 5 где су радови у току.

Подсетићемо јавност и да је ажурирана Студија о процени утицаја на животну средину урађена према досадашњој дугогодишњој пракси и прошла је стручну ревизију Министарства заштите животне средине, извршен је јавни увид и одржана јавна презентација. Студија се односи на цео мешовити вод, дакле и надземни и подземни део.

Пројекат мешовитог вода у Нишу вредан је преко осам милиона евра, од огромног је значаја за Град Ниш и ширу околину, а Влада Републике Србије је за њега донела јавни интерес.

Напомињемо да ЕМС АД у свему поступа у складу са својим законским обавезама и овлашћењима оператора преносног система Републике Србије.