Вести

Ново спречавање радова у Нишу

НИШ, 23. септембар 2022. године 
 
Електромрежа Србије обавештава јавност да је група грађана нишког насеља Брзи Брод, током ове недеље, још једном спречила извођење радова на градњи далековода 2х110 kV од TС Ниш 2 до ТС Ниш 6.
Они су поново физичким препрекама онемогућили извођаче радова и представнике ЕМС-а да приступе градилишту. Прилаз парцели био je заграђен возилима, док је ископана рупа за стубно место затрпана и на том месту је постављен дрвени крст.
Извођачи радова и представници ЕМС-а обавештени су од стране поменуте групе грађана да ће радови бити ометани не само на овом стубном месту, већ и на осталим локацијама. Речено им је да ће, уколико се покуша наставак радова, бити исцениран и инцидент за који ће бити окривљен ЕМС и који ће се пласирати у медије. Најављено је и масовније извођење жена и деце, везивање за далеководне стубове, а чуле су се и претње о постављању експлозива на местима где би требало да се налазе далеководни стубови.
Имајући ово у виду, апелујемо на медије да овој проблематици убудуће приступе с дужном пажњом.
Електромрежа Србије истиче да ови поступци свакако нису у границама аргументоване, цивилизоване и разумне комуникације и превазилазе гранце „мирних окупљања“. Тим пре, што захтеви о постављању подземних каблова у том делу трасе немају никакво економско нити техничко утемељење.
Још једном подсећамо, а битно је да јавност то зна, далеководи ни у једном делу трасе не прелазе преко објеката. Осим тога, пројектанти су на овом воду, пројектовали проводнике на минималне висине од 14 метара, иако закон предвиђа да могу бити и на 8 метара. Када је реч о игралишту, оно је грађено у тренутку када је траса далековода била већ усвојена и јавно доступна, тј. знало се куда ће далековод ићи, и то без сагласности ЕМС-а. Ипак, ми смо и за овај објекат, у оквиру својих надлежности, извршили све провере сигурносних растојања и утврдили да у том смислу нема никаквих безбедносних препрека за његово коришћење.
Такође, када говоримо о далеководима можемо говорити о електричном и магнетном пољу, али не и о јонизујућим зрачењима која могу бити штетна. Далековод ствара електрично и магнетно поље које је за овај напонски ниво чак многоструко мање од прописаних. То се може видети и из Студије о процени утицаја на животну средину.
Додатна сигурност је и у томе што српска регулатива везана за електрична и магнетна поља, прописује граничне вредности чак 2,5 пута оштрије него што је то у већини европских земаља.
Укратко, овај пројекат ни на који начин не угрожава становнике насеља Брзи Брод, нити ће умањити квалитет њиховог живота.
Искључива сврха градње овог далековода је прикључење дистрибутивне трафостанице Ниш 6 на преносни систем. Реч је о трафостаници која је у надлежности оператора дистрибутивног система, компаније „ЕПС Дистрибуција“ и чијим прикључењем ће бити обезбеђено сигурно снабдевање електричном енергијом становника Ниша и околине. Такође, биће омогућен развој стамбене, привредне и комерцијалне инфраструктуре.
Грађани Ниша треба да знају да ће ометање градње овако кључног електроенергетског пројекта, имати последице на енергетску ситуацију не само у насељу Брзи Брод, већ и у целом Нишу.   
Напомињемо да Електромрежа Србије не гради овај далековод из свог хира или из разлога што не зна где да уложи осам милиона евра, колико износи вредност пројекта, већ зато што је то неопходност за Град Ниш и његове становнике. Наша компанија реализује инфрастуктурне пројекте од којих користи има Република Србија и њени грађани, локалне самоуправе и њихови становници. Сваки наш пројекат је прошао апсолутно све законске процедуре, и сада се суочавамо са групом људи која жели да претњама и ометањем радова то спречи и доведе сигурност снабдевања целог Ниша у питање.
Снажно апелујемо на све надлежне органе да се активно укључе у решавање ове ситуације. ЕМС очекује да извођачима радова буде омогућен несметан приступ градилиштима, очекује да они тамо буду безбедни и да свој посао обављају без икаквих узнемиравања или претњи.