Вести

Саопштење поводом спречавања радова у Нишу

НИШ, 14. септембар 2022. године 
 
Група грађана из насеља Брзи Брод у Нишу данас је физички спречила извођаче радова на градњи далековода 2х110 kV од TС Ниш 2 до ТС Ниш 6 да приступе градилишту и наставе са својим послом.
Поводом тог неовлашћеног и незаконитог поступка, ЕМС АД жели да скрене пажњу јавности на неколико важних чињеница.
Најпре, реч је о изузетно значајном пројекту који ће обезбедити сигурно снабдевање електричном енергијом становника Ниша и околине и омогућити прикључење дистрибутивне транформаторске станице Ниш 6 на преносни систем. Ова трафостаница се налази у центру града, а када буде прикључена биће омогућен убрзан разој стамбене, привредне и комерцијалне инфраструктуре у Нишу на начин који до сада није био могућ.
Завршетак овог пројекта ће не малом броју грађана омогућити да уопште буду прикључени на дистрибутивну мрежу и да имају електричну енергију у својим домовима, а подсетићемо јавност да су они својевремено такође захтевали што бржу реализацију и прикључење на мрежу.
Свако одлагање реализације пројекта значи угрожавање електроенергетског система, нарочито када се узме у обзир тешка енергетска ситуација у читавој Европи и зимски период који долази, а посебно сигурност снабдевања Ниша и околине.
Напомињемо да се ова врста далековода налази свуда у Србији, и у свету, и да се њима напајају све дистрибутивне трансформаторске станице напонског нивоа 110 kV, којих у Србији има преко 150. Oви далеководи, у складу са законим и техничким стандардима и нормативима, могу да прелазе и преко објеката и огроман је број таквих објеката у свим градовима Србије. Наглашавамо да у случају предметног пројекта не постоји ни један прелаз далековода преко објеката. А у делу који је надземан, примењене су унапређене технологије и максимално прилагођена конструкција простору. Иако се не ради о прелазу кроз стамбене зоне, већ пролазу кроз зелене површине, коришћене су референтне вредности као за зоне појачане осетљивости. Управо то је разлог што су обезбеђене све дозволе и урађени пројекти за далековод који је по нормативима могао бити проводницима изнад земље 8 метара, а урађен је на начин да је проводник минимално на чак 14 метара. Да би се то постигло и да би се ослободио простор управо за намене зелених површина, висине стубова су и преко 30 метара. Потпуна усаглашеност пројекта са законима, стандардима и нормативима заштите животне средине потврђена је и Студијом о процени утицаја на животну средину и комплетном процедуром која је пратила њено усвајање.
Подвлачимо, далековод ни на који начин не угрожава здравље становника насеља Брзи Брод, нити било ког грађанина Србије. Са становишта заштите животне средине примењена су најсавременија техничка решења за далеководе који се граде у урбаним зонама. Са становишта електричног и магнетног поља, простор је посматран као да се ради о зони повећане осетљивости (иако он то у складу са законским прописима - није).
Град Ниш на својој територији има далеководе који су у употреби и више од 30 година и до данас су у функцији. Нови вод представља напредно и софистицирано решење које се у ЕМС АД примењује и на другим објектима те намене и које подразумева висок степен заштите животне средине и људи.
Студија о процени утицаја на животну средину, као и потом ажурирана студија, прошле су  комплетне процедуре у складу са Законом о процени утицаја на животну средину - јавни увид, јавну презентацију и јавну расправу. Ажурирана Студија се може пронаћи на сајту Министарства заштите животне средине.
ЕМС АД поседује све потребне дозволе за изградњу предметног вода у складу са важећим планским документима и законском регулативом.
Захтеви дела грађана за прекид или радикалну измену овог пројекта немају нити техничко нити економско оправдање. Њихово прихватање било би у потпуној супротности са дужностима и законским обавезама ЕМС АД као оператора преносног система.
Можемо да разумемо забринутост појединих становника Брзог Брода, али их још једном уверавамо да од овог далековода неће имати штету, већ корист - како они, тако и њихови суграђани у осталим деловима Ниша. Ово је значајан електроенергетски објекат који се гради по најсавременијим светским стандардима и ни на који начин их неће угрозити.
Са друге стране, свако ометање реализације пројекта је апсолутно недопустиво и крајње штетно по електроенергетски систем Републике Србије. Апелујемо на грађане да то не раде, као и на све надлежне органе да омогуће да се радови несметано наставе. Подсећамо да је овде реч о јавном интересу и да су сви надлежни органи дужни да се понашају у складу с тим.