Вести

Успостављање прве регионалне берзе

Оператори преносних система из Словеније и Србије заједно са EPEX SPOT-ом успостављају прву регионалну берзу електричне енергије за централну и југоисточну Европу
 
Београд/Љубљана/Париз, 04. април 2022.
 
 
ELES, ЕМС и EPEX SPOT су објавили заједничку посвећеност успостављању прве регионалне берзе електричне енергије за централну и југоисточну Европу. Нови правни субјект „Алпско-јадранска дунавска берза електричне енергије – ADEX“ ће понудити хармонизоване и јединствене услуге спот трговине електричном енергијом у Словенији и Србији, са циљем да своје пословање и услуге прошири на друге земље у региону централне и југоисточне Европе (CSEE). ELES, ЕМС и EPEX SPOT ће у свом власништву имати исти број акција ADEX-а.
 
Споразум предвиђа пословно спајање BSP-а и SEEPEX-а. EPEX SPOT и оператори преносних система ELES и ЕМС ће бити оснивачи и акционари новоосноване берзе електричне енергије ADEX, са пословним седиштем у Љубљани и главним сталним канцеларијама у Љубљани и Београду.
 
„На овај начин унапређујемо тржишну културу у нашем региону, обезбеђујући највише стандарде трговања, напредна техничка решења, изузетне берзанске услуге, транспарентност и иновативност“, рекао је Александар Мервар, генерални директор ELES-а.
 
„Ово изванредно достигнуће додатно ће подстаћи развој регионалног тржишта електричне енергије и пружити авангардни и одржив „role model“ за остале земље централне и југоисточне Европе да се придруже овој напредној пословној инфраструктури“, додала је Јелена Матејић, генерални директор ЕМС-а.
 
Краткорочним плановима ADEX-а такође је обухваћена имплементација новог унутардневног тржишта у Србији и спајање постојећег дан-унапред српског тржишта са јединственим дан-унапред тржиштем ЕУ (SDAC).
 
„ADEX ће CSEE заједници понудити најбоља решења за трговање и клиринг, а помоћи ће и даљем расту лиkVидности тржишта у овим захтевним временима. Очекујемо такође и да ће убрзати толико жељену имплементацију пројеката спајања тржишта у овом региону и тиме комплетирати пан-Европску интеграцију спот тржишта електричне енергије“, рекао је Ралф Даниелски, главни извршни директор EPEX SPOT-а.
 
Да би се ово пословно спајање реализовало, морају бити исходована сва важећа регулаторна одобрења, као и провера усклађености са осталим правним захтевима.
 
Анже Предовник, CEO BSP Southpool-а је нагласио: „Пословно окружење у региону се суштински мења и сарадња са SEEPEX-ом и EPEX-ом је први корак у адаптирању будућим изазовима на PX нивоу. ADEX је ново поглавље за BSP базирано на чврстом поверењу између свих партнера. То је основни предуслов за успех и све стране заинтересоване за сарадњу су добродошле да узму учешће у овом заједничком путовању“.
 
Милош Младеновић, извршни директор SEEPEX-а је додао: „SEEPEX је од самог почетка представљао авангардни пан-европски пример успешног пословног подухвата у региону југоисточне Европе и овај иновативни ADEX контекст ће додатно оснажити његову предводничку позицију и у будућности“. 
 
Осим горе наведеног, ELES, ЕМС и EPEX SPOT су у поодмаклим разговорима и са MAVIR-ом, мађарским оператором преносног система.
 
„Интензивно сарађујемо са нашим партнерима, како би се и HUPX, мађарска берза електричне енергије, у што краћем року придружила ADEX-у“, објаснио је и Андрас Бицзок, главни извршни директор MAVIR-а.
 
Ова иницијатива остаје отворена за све додатне партнере који би желели да се придруже ADEX-у ради напретка у интеграцији спот тржишта електричне енергије у централној и југоисточној Европи.
 
 
BSP Southpool управља физичким дан унапред и унутардневним тржиштем, као и услугама спајања тржишта у Словенији, а такође обавља и услуге клиринга и финансијског поравнања на локалном и прекограничном нивоу. Током 2021. године, њена 34 члана трговало је количином од 10 TWh, са годишњим финансијским прометом од 1,2 милијарде евра.
 
ELES је једини оператор преносног система у Словенији и управља мрежом 400 kV, 220 kV и 110 kV далековода укупне дужине 2.587 км. Географски посматрано, ELES се налази на раскрсници путева између западне, источне и јужне Европе, те управља транзитним токовима и обезбеђује поуздан пренос ел. енергије ка неколико суседних земаља.
 
Акционарско друштво Електромрежа Србије (ЕМС) је оператор преносног система у Републици Србији чија је дужност да обезбеди сигуран и поуздан пренос електричне енергије, ефикасно управљање преносним системом и обезбеди оптималан и одржив развој. ЕМС управља мрежом 400 kV, 220 kV и 110 kV далековода чија је дужина око 10.000 км, и надлежан је за координацију осам међузонских капацитета са суседним ТСО-има, у потпуности у складу са правилима и праксом ЕНТСО-Е.
 
Европска берза електричне енергије EPEX SPOT SE и њена зависна предузећа управљају физичким краткорочним тржиштима електричне енергије у 13 земаља: Централно-западна Европа, Швајцарска, Уједињено Краљевство, Нордијска регија и Пољска. Као део ЕЕX групе, групе компанија које опслужују међународна берзанска тржишта, EPEX SPOT је посвећен стварању паневропског тржишта електричне енергије. Преко 300 чланова тренутно тргује електричном енергијом на EPEX SPOT-у. Холдинг европских оператора преносног система HGRT поседује 49% његовог капитала. За више информација посетите www.epexspot.com.
 
SEEPEX а.д. Београд (SEEPEX) је лиценцирани оператор тржишта у Србији основан као акционарско друштво у стратешком партнерству ЕМС-а и EPEX SPOT-а. У 2021. години, 24 чланице из 13 европских земаља трговале су са 3,2 TWh на организованом дан унапред тржишту, при чему је клиринг свих трансакција извршио European Commodity Clearing AG. За више информација посетите www.seepex-spot.com.