Вести

Јелена Матејић именована за директора ЕМС АД

Влада Републике Србије је на седници одржаној 5. децембра донела решење којим је на место директора Акционарског друштва Електромрежа Србије именовала Јелену Матејић. Матејићева је непуних годину дана обављала функцију в.д. директора ЕМС АД на коју је именована са позиције извршног директора за инвестиције и стратегију. Успешно је водила највеће пројекте у историји ЕМС-а, као што су изградња и пуштање у погон трафостанице Београд 20 и актуелна изградња Трансбалканског коридора за пренос електричне енергије.
 
Јелена Матејић је дипломирани економиста Економског факултета Универзитета у Београду, а поседује и звање мастер менаџер у области менаџмента у јавном сектору и звање „project manager“ WIFI института (Аустријска агенција за развој).
 
Богато радно искуство стицала је годинама радећи у приватном и јавном сектору. Радила је у компанијама Марк План, Делта Спорт, Дрога Колинска и Атлантик Група. У Електромрежи Србије запослена је од 2012. године. Обављала је и јавне функције члана Управног одбора предузећа „Електропривреда Србије“ и члана Надзорног одбора исте компаније, а од  фебруара 2015. године је председник савета Акционарског фонда Републике Србије. Од 2016. године члан је Одбора директора Црногорског електропреносног система.
 
Јелена Матејић је рођена 1973. године у Смедереву, удата је и мајка је једног детета. Течно говори енглески и служи се шпанским.