Претходна обавештења

→ Назив набавке

→ Врста предмета


→ Врста поступка


→ Статус поступка


→ Тип документа


→ Датум објаве

→ Рок за подношење понуда

Назив набавке Рок за достављање понуда Документа
Извођење радова на ДВ 110 kV број 115/2 Чачак 3 – Чачак 1, реконструкција 25.Sep 2014 14:54

Претходно обавештење - Извођење радова на ДВ 110 kV број 115/2 Чачак 3 – Чачак 1, реконструкција

Прекидачи 123kV, 245kV, 420kV 25.Sep 2014 14:27

Претходно обавештење - Прекидачи 123kV, 245kV, 420kV

35 kV опрема за унутрашњу монтажу 25.Sep 2014 14:23

Претходно обавештење - 35 kV опрема за унутрашњу монтажу

Струјни и напонски мерни трансформатори 25.Sep 2014 14:10

Претходно обавештење - Струјни и напонски мерни трансформатори

Израда пројектно техничке документације и извођење радова на постављању заштитних баријера против крађа 23.Sep 2014 15:42

Претходно обавештење - Израда пројектно техничке документације и извођење радова на постављању заштитних баријера против крађа

Систeм зa упрaвљaњe aрхивскoм грaђoм прeдузeћa 09.Sep 2014 14:57

Претходно обавештење - Систeм зa упрaвљaњe aрхивскoм грaђoм прeдузeћa

Систем за видео надзор 08.Sep 2014 11:35

Претходно обавештење - Систем за видео надзор

Одржавање рачунарских система 15.Jul 2014 11:21

Претходно обавештење - Одржавање рачунарских система

Проводници за надземне водове 15.Jul 2014 11:15

Претходно обавештење - Проводници за надземне водове

Имплементација софтвера за управљање имовином (ЕАМ) 05.Jun 2014 15:15

Претходно обавештење - Имплементација софтвера за управљање имовином (ЕАМ)